سامانه خط پویش
طراح و مجری شبکه های اینترنتی و اینترانتی
تحلیل، طراحی و برنامه نویسی سیستم های اتوماسیون مالی، اداری، صنعتی
پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
بازرگانی و فروش کلیه قطعات سخت افزاری و رایانه ای
تلفن:08634134014
info@Scanline.ir پست الکترونیک

علیرضا کیا
رضوان خوردل
محمد مهدی کیا
Scanline System
www.scanline.ir
Scanline